Logga in
Prototyper &
Gjuterimodeller

Bild 1: Järnmodeller till maskinformning i stora serier.
Bild 2: Fräst modell till prototyputrustning.
Bild 3: Svarvad modell c:a 2800mm på diametern.
Bild 4: 
Kärnlåda framtagen både manuellt och i fräsen

Gjutna Prototyper

Här tillverkar vi färdiga produkter i aluminium, gjutjärn och stål. Vi håller i hela kedjan från modelltillverkning, gjutning, lackering och bearbetning. Normal seriestorlek är 1-50 detaljer. Här har vi resurser att hantera komplicerade detaljer i våra 5-axliga maskiner.

Här kan vi ta fram en färdigbearbetad detalj som kan monteras direkt i en prototyp. Vi har kontroll på hela kedjan genom att vi tillverkar modellutrustningen som vi sedan skickar till gjuteriet för gjutning. När vi sedan får tillbaka gjutgodset så lackas, bearbetas och kontrollmäts denna innan den går till kund. Det är en mycket tidseffektiv metod för att få fram en provserie av färdiga detaljer.

Bild 1: Obearbetat + bearbetat gods
Bild 2: Bearbetat gods

Gjuterimodeller

Vi har lång erfarenhet av modelltillverkning till gjuteri industrin. Sedan starten av företaget har detta varit en mycket stor del av vår verksamhet. Här kombinerar vi traditionell tillverkning med modern framtagning av modellerna.

Gjuterimodeller är vår kärnverksamhet sedan företaget grundades. Vi har en stor erfarenhet vid tillverkning av utrustningar allt i från hand- till maskinformning. Vårt mål är att alltid producera utrustningarna på ett kostnadseffektivt sätt. Det kan vara allt från att ta fram modellen helt manuellt till att fräsa fram utrustningen i våra 5-axliga fräsmaskiner. För oss är det viktigt att behålla den traditionella kunskapen med modellframtagningen för hand. Detta är ofta kostnadseffektivt då det saknas digitala underlag och endast finns en pappersritning. Vi jobbar i olika material beroende på hur stora serier utrustningen skall användas till. Materialen kan vara trä, blockplaster, aluminium eller gjutjärn.