Hållbarhet

För en hög kvalitet och ett minskat resursutnyttjande

Som en del av Jobro-gruppen och leverantör till Sveriges största tillverkningsindustrier är vi en naturlig del av omställningen till minskade utsläpp och ett mer effektivt resursutnyttjande.

Med vår gemensamma vision ”The Industry Benchmark” som riktmärke siktar vi mot att bli en branschförebild, där ett aktivt arbete med social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet är en hörnsten.

CertifieraDE enligt iso 14 001 och ISO 9001

Som långsiktig leverantör till flyg- och fordonsindustrin möter vi kraven på en kvalitetssäkrad tillverkning och produktion, med långvariga certifikationer i enlighet med ISO 14 001 och ISO 9 001.

Kvalitets- och miljöpolicy

Vår kvalitets- och miljöpolicy sätter ramen för vårt ständigt pågående förbättringsarbete, där målet är att bli en branschförebild och en organisation som alltid lever upp till våra egna och våra kunders krav.

Kvalitets- och miljöpolicy (pdf)

CSR-POLICY

JMT vill vara ett socialt ansvarstagande företag som bidrar till hållbar utveckling. Vår CSR-policy anger riktningen för vårt arbete och vår ambition med att vara ett socialt ansvarstagande företag och hjälper oss att vara en attraktiv arbetsplats och affärspartner.

CSR-policy (pdf)

Visselblåsning

Vi samarbetar med 2Secure, en oberoende och utomstående aktör för att säkerställa en trygg process kring visselblåsning. Arbete för ett öppet företagsklimat utvärderas kontinuerligt av vår kommitté för visselblåsning i enligt med vår policy.

Visselblåsarpolicy (pdf)

Thomas Elfwing, JMT
Thomas Elfwing Platschef

036-770 10 65

Vi berättar gärna mer

Vill du veta mer om hur vi arbetar för att minska vårt och våra kunders klimatavtryck? Vi berättar gärna mer om vårt arbete.