Mätning och efterkontroll

Vår nollfelstolerans är en viktig del i vårt löpande kvalitetsarbete. Innan vi levererar färdiga modeller och produkter säkerställer vi därför kvaliteten med noggrann efterkontroll.

Innan leverans mäts och kontrolleras samtliga detaljer enligt vår rutin för efterkontroll, något som resulterar i ett utförligt testprotokoll för att säkerställa att produkten lever upp till kvalitets- och prestandakraven. Vi gör också löpande avstämningar och verifikationer under tillverkningsprocessen.

Omfattningen av efterkontrollen avgörs alltid av uppdragets karaktär och dina behov som kund, allt för att du ska känna dig trygg med slutresultatet.

Vår process för mätning och efterkontroll

  • Efterkontroll med kvalitetssäkring
  • Utförligt mätprotokoll
  • Certifierad kvalitetsprocess enligt ISO 9001
  • Dimensioner upp till 3 300 x 1 500 x 1 350 millimeter
  • Vi åtar oss även externa mätuppdrag
Björn Lidbrandt, JMT
Björn Lidbrandt Teknisk säljare

036-770 10 55

Kontakta oss